Rataje w średniowiecznej Polsce

Objaśnij krótko, kim w średniowiecznej Polsce byli rataje.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
08.08.2020 20:57

Rataje byli wolnymi chłopami, którzy uprawiali ziemię właściciela ziemskiego w zamian za możliwość  założenia i samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego w jego majątku. Rataje często pracowali w dobrach ziemskich możnowładztwa – najbardziej zamożnej i wpływowej części rycerstwa. Nie byli osobiście uzależnieni od właścicieli ziemskich. Po wypełnieniu kontraktu mogli swobodnie przenieść się w inne miejsce.  

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza