Przywileje szlacheckie

Połącz przywilej szlachecki z rokiem, w którym został wydany, zawartym w nim postanowieniem oraz królem, który go wydał. Całość przedstaw w porządku chronologicznym.

Przywilej:

- Konstytucja Nihil novi

- Przywileje jedleńsko-krakowskie

- Statut piotrkowski

- Statuty nieszawskie

Rok:

- 1496

- 1505

- 1430 i 1433

- 1454

Wybrane postanowienie:

- Król nie może zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody szlachty.

- Urzędy państwowe mogą sprawować wyłącznie przedstawiciele szlachty.

- Neminem captivabimus nisi iure victum („nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego”).

- Nowe prawa nie mogą być ustanawiane bez zgody sejmu.

Król:

- Jan Olbracht

- Kazimierz Jagiellończyk

- Aleksander Jagiellończyk

- Władysław Jagiełło

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
05.11.2020 00:05

- Przywileje jedleńsko-krakowskie (1430 i 1433) – Neminem captivabimus nisi iure victum („nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego”) (Władysław Jagiełło).

- Statuty nieszawskie (1454) – Król nie może zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody szlachty (Kazimierz Jagiellończyk).

- Statut piotrkowski (1496) – Urzędy państwowe mogą sprawować wyłącznie przedstawiciele szlachty (Jan Olbracht).

- Konstytucja Nihil novi (1505) – Nowe prawa nie mogą być ustanawiane bez zgody sejmu (Aleksander Jagiellończyk).

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza