Okoliczności oraz skutki najazdu Brzetysława na państwo Piastów

Opisz okoliczności oraz skutki najazdu czeskiego księcia Brzetysława na państwo Piastów.

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
14.04.2020 21:03

W 1037 lub 1038 roku książę Kazimierz Odnowiciel pod naciskiem możnowładczej opozycji uszedł z kraju. Polska podzieliła się na kilka małych państw rządzonych przez najpotężniejszych możnych z Miecławem - władcą Mazowsza - na czele. Tuż po ucieczce księcia Kazimierza rozpoczęła się chłopska rewolta wymierzona przeciwko panowaniu możnowładców.  Jej skutkiem była znaczna dezorganizacja państwa. W tych okolicznościach czeski książę Brzetysław, korzystając z chaosu wywołanego przez powstanie, w 1038 lub 1039 roku spustoszył Śląsk, który następnie przyłączył do Czech. W dalszej kolejności, podczas pobytu w Gnieźnie, wojsko Brzetysława zrabowało i zniszczyło katedrę gnieźnieńską. Relikwie św. Wojciecha zostały wywiezione do Pragi. Konsekwencją najazdu Brzetysława był rozpad piastowskiego państwa. Zdołał je odbudować Kazimierz Odnowiciel, który z pomocą niemieckiego cesarza ponownie objął władzę nad Wisłą, obierając niezniszczony Kraków za swoją siedzibę.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: