Transport w Polsce

Wymień przynajmniej trzy gałęzie transportu towarów i osób. Wskaż, która z nich posiada największe znaczenie w krajowych przewozach towarów i osób w Polsce, używając przynajmniej dwóch argumentów.

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
26.02.2020 19:48

Wśród głównych gałęzi transportu wyróżniamy: transport drogowy (samochodowy), transport kolejowy, transport lotniczy, transport śródlądowy i transport morski (dwa ostatnie można również określić jako transport wodny). Poza tym wyróżnia się także transport przesyłowy (liniowy) – aczkolwiek nie jest on wykorzystywany do przesyłania towarów lub osób, tylko surowców (np. ropa naftowa, gaz ziemny).

Największe znaczenie w przewozach towarów i osób odgrywa transport drogowy. Według danych GUS – za pośrednictwem transportu samochodowego w roku 2018 przewieziono 51% pasażerów w ogólnym ruchu oraz 85% ogólnego tonażu ładunków.

Za jego popularnością przemawiają zalety tj.:

- wysoki stopień rozwoju infrastruktury drogowej, która zapewnia dostępność do każdego miasta i praktycznie każdej zamieszkanej miejscowości wiejskiej.

- względna szybkość i wysoki komfort podróży od punktu startowego do punktu docelowego, z uwagi na bezpośrednią możliwość poruszania się jednym środkiem transportu.

- relatywnie niski względem pozostałych gałęzi koszt i możliwość manipulacji kosztami – dzięki elastyczności wyboru dostosowanego do rzeczywistych potrzeb środka transportu (od małych samochodów osobowych, przez samochody dostawcze, aż po samochody ciężarowe).

- największa bezpośrednia dostępność zakupu dla użytkowników (patrząc zarówno z punktu widzenia osób prywatnych, niedużych działalności gospodarczych, jak też wysoko rozwiniętych przedsiębiorstw) spośród wszystkich gałęzi transportu.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza