Obliczanie wskaźnika ogólnego salda migracji

Oblicz wskaźnik ogólnego salda migracji podając wartość bezwzględną oraz na 1000 mieszkańców dla miasta Szczecin w roku 2018, korzystając z poniższych danych.

 

Liczba zameldowań zza granicy: 291 osób

Liczba wymeldowań za granicę: 385 osób

Liczba zameldowań w ruchu wewnętrznym: 3829 osób

Liczba wymeldowań w ruchu wewnętrznym: 3498 osób

Liczba mieszkańców: 402 465

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
03.03.2020 16:40

Ogólne Saldo Migracji [OSM] = (zameldowania w ruchu wewnętrznym – wymeldowania w ruchu wewnętrznym) + (zameldowania za granicę – wymeldowania za granicę)

OSM = (3829 – 3498) + (291 – 385) = 237 osób


OSM = ((zameldowania w ruchu wewnętrznym – wymeldowania w ruchu wewnętrznym) + (zameldowania za granicę – wymeldowania za granicę)/ liczba ludności) *1000

OSM = ((3829 – 3498) + (291 – 385)/402 465)*1000 = (237/402 465)*1000 = 0,59 osób/1000 mieszkańców

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza