Emigracja z Polski

Podaj przyczyny emigracji z Polski, którą zaobserwowano od momentu wstąpienia Polski do wspólnoty państw Unii Europejskiej.

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
22.11.2020 14:38

Wśród przyczyn emigracji z Polski wyróżnia się:

- wyższe wynagrodzenie za pracę

- możliwość wyższego standardu życia

- lepsze perspektywy rozwoju zawodowego

- lepszy dostęp do usług publicznych

- wyższe świadczenia rodzinno-socjalne

- klimat polityczny (niechęć i nieufność wobec władz rządzących i bardziej przyjazna administracja)

- możliwość podróżowania i poznawania nowych miejsc (chęć rozpoczęcia życia w nowym otoczeniu)

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza