Oblicz długość Kanału Sueskiego na mapie

Oblicz długość Kanału Sueskiego na mapie w skali 1:500 000, jeżeli w rzeczywistości wynosi ona 163 km. Podaj ponadto, jakie ważne akweny łączy oraz w granicach jakiego państwa się znajduje.

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
03.02.2021 20:37

Kanał Sueski zbudowany został w XIX wieku na terytorium Egiptu. Skraca istotnie drogę morską zwłaszcza pomiędzy krajami Azji zachodniej i południowej, a krajami Europy - stanowiąc łącznik pomiędzy Morzem Czerwonym a Morzem Śródziemnym.

 

Długość Kanału Sueskiego na mapie w skali 1:500 000.

W pierwszej kolejności przeliczamy jednostki skali mapy na jednostki w rzeczywistości.

1 cm na mapie = 500 000 cm w rzeczywistości

500 000 cm = 5 km

 

Następnie obliczamy długość Kanału przedstawionego na mapie o wspomnianej skali.

1 cm – 5 km

X cm – 163 km

5X = 163/5

X = 32,6 cm

 

Na mapie w skali 1:500 000 długość Kanału Sueskiego wynosi 32,6 cm.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza