Różnica faz dwóch punktów

Jaka jest różnica faz drgań dwóch punktów odległych o 20m i 30m od punktowego źródła o częstotliwości 30 Hz i prędkości rozchodzenia się fali 300 m/s?

Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Justyna Ekspert eSzkola.pl
19.04.2020 17:04

Dane i szukane z zadania:

x_1=20m

x_2=30m

f=30Hz=30 \frac{1}{s}

v=300 \frac{m}{s}

 \Delta  \phi =?

Z ogólnego wzoru równania fali:

y=Asin(wt- \frac{wx}{v} )

możemy wyprowadzić wzór na różnice faz:

 \Delta  \phi =(wt- \frac{wx_1}{v} )-(wt- \frac{wx_2}{v} )

 \Delta  \phi =wt- \frac{wx_1}{v} -wt+ \frac{wx_2}{v}

 \Delta  \phi =- \frac{wx_1}{v} + \frac{wx_2}{v}

 \Delta  \phi = \frac{w}{v} (x_2-x_1)

 \Delta  \phi = \frac{2 \pi }{TV} (x_2-x_1)= \frac{2 \pi (x_2-x_1)}{ \frac{1}{f}v }

 \Delta  \phi =\frac{2 \pi (x_2-x_1)f}{v} }

 \Delta  \phi = \frac{2 \pi (30m-20m)30 \frac{1}{s} }{300 \frac{m}{s} } =2 \pi

Odp. Różnica faz wynosi 2π.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: