Prędkość i przyspieszenie w maksymalnym wychyleniu

Jakie jest przyspieszenie i prędkość w położeniu maksymalnego wycylenia drgającego ciała o omplitudzie 20 cm i okresie drgań 8 s?

Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
17.04.2020 06:47

Dane i szukane z zadania:

T=8s

A=20 cm= 0,2m

V=?

a=?

Dla ułatwienia obliczeń przyjmijmy, że faza początkowa jest równa 0. W położeniu maksymalnego wychylenia prędkość v = 0, bo w tym miejscu zmienia swój kierunek, przyspieszenie w maksymalnym wychyleniu osiąga wartość maksymalną:

a=- \omega ^2A

gdzie znak minus oznacza, że przyspieszenie jest zwrócone przeciwnie do przesunięcia. Wartość przyspieszenia zapiszemy więc za pomocą wzoru:

a=\omega ^2A

 \omega = \frac{2 \pi }{T}

po podstawieniu otrzymujemy wzór:

a=(\frac{2 \pi }{T} )^2A

a=( \frac{2*3,14}{8s} )^2*0,2m

a= (\frac{6,28}{8s} )^2*0,2m

a=0,123 \frac{m}{s^2}

Odp. Przyspieszenie wynosi a = 0,123 m/s2.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza