Energia kinetyczna a pęd

Ile wynosi energia kinetyczna kolarza o masie 55 kg, jadącego na rowerze o masie 15 kg, jeżeli jego pęd wynosi 140kg*m/s?

Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
18.05.2020 08:44

Dane i szukane z zadania:

m_r=15kg

m_k=55kg

p=140kg \frac{m}{s}

E_k=?

Korzystamy z głównego wzoru na energię kinetyczną, czyli:

E_k= \frac{mV^2}{2}

licznik i mianownim mnożymy przez m:

E_k= \frac{m^2V^2}{2m}

E_k= \frac{p^2}{2m}

gdzie masa m jest to całkowita masa kolarza i roweru, czyli:

m=m_k+m_r

m=55kg+15kg

m=70kg

podstawiam dane z zadania do wzoru na Ek:

E_k= \frac{(140kg \frac{m}{s}) ^2}{2*70kg}

E_k=140J

Odp. Energia kinetyczna kolarza z rowerem wynosi 140J.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza