Zapoznaj się ze schematem doświadczenia, zapisz obserwacje i równania reakcji

Przeprowadzono doświadczenie zgodnie z poniższym schematem. Rurka wychodząca z kolby była zanurzona w roztworze wodorotlenku wapnia. Na podstawie podanych informacji zapisz po jednej obserwacji dotyczącej reakcji przebiegającej w kolbie oraz w probówce. Następnie zapisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej dla obu reakcji.

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 15:43

Obserwacja dla reakcji zachodzącej w kolbie: wydziela się bezbarwny gaz.

Obserwacja dla reakcji zachodzącej w probówce: roztwór ulega zmętnieniu.

Równanie reakcji pierwszej:

2 CH3COOH + Na2CO3 → CO2 + 2 CH3COONa + H2O

Równanie reakcji drugiej:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: