Zapisz równanie reakcji w oparciu o opis metody

Jedną z metod otrzymywania wodorotlenku sodu jest reakcja węglanu sodu z wodorotlenkiem wapnia. Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji otrzymywania wodorotlenku sodu opisaną metodą, a następnie wyjaśnij w jaki sposób możliwe jest rozdzielenie produktów reakcji.

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 16:31

Zapisujemy równanie reakcji i uzgadniamy współczynniki stechiometryczne:

Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2 NaOH + CaCO3

Oba produkty można rozdzielić przez sączenie lub dekantację znad osadu, ponieważ wodorotlenek sodu znajduje się w roztworze, a węglan wapnia pozostaje na sączku w postaci osadu.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)