Oblicz ile otrzymano tlenku wapnia jeśli proces nie zachodził z pełną wydajnością

Wapno palone, czyli tlenek wapnia otrzymuje się na skalę przemysłową w wapiennikach. W wapienniku rozkładano 0,5 tony węglanu wapnia. Oblicz ile kg wapna palonego otrzymano w wyniku rozkładu węglanu wapnia, jeśli proces zachodził z wydajnością równą 70%? Zapisz równanie tej reakcji.

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 15:13

Zapisanie równania reakcji:

CaCO3 → CaO + CO2

Podczas obliczeń należy pamiętać, by stosować jednakowe jednostki. Masy atomowe cząsteczek wynoszą odpowiednio:

MCaCO3 = 100g

MCaO = 56g

Obliczamy masę wapna palonego jaka powstanie przy 100% wydajności:

0,100 kg CaCO3 – 0,056 kg CaO

500 kg – x CaO

x = 280 kg CaO

Obliczamy masę wapna palonego jaka powstanie przy 70% wydajności procesu:

280 kg – 100%

x kg – 70%

x = 196 kg

Odpowiedź: W procesie otrzymano 196kg wapna palonego.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza