Zapoznaj się z opisem związku chemicznego i wymień jego właściwości fizykochemiczne

Zapoznaj się z poniższym opisem, a następnie zapisz po 3 właściwości chemiczne i fizyczne amoniaku.

Amoniak NH3 jest bezbarwnym gazem o ostrym, drażniącym zapachu. Jego gęstość w temperaturze 20°C wynosi 0,717 g/dm3. Temperatura topnienia wynosi -77,7°C, natomiast temperatura wrzenia -33,3°C. Cząsteczka amoniaku ma kształt tetraedru, przez co jest polarna. Jest palny w temperaturze 630°C, a spalając się żółtym płomieniem tworzy azot i wodę. Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie – wodny roztwór o stężeniu ok. 30% wagowych nazywany jest wodą amoniakalną.  Wykorzystuje się go w produkcji kwasu azotowego, tworzyw sztucznych oraz nawozów sztucznych. Amoniak wykazuje słabo zasadowe właściwości – zachowuje się jako zasada w teorii Brönsteda jak i Lewisa. W wysokich temperaturach w wyniku dysocjacji termicznej wykazuje silnie redukujące właściwości. Wdychanie par amoniaku powoduje podrażnienie górnych dróg oddechowych i kaszel, wykazuje toksyczne właściwości.

Właściwości fizyczne

Właściwości chemiczne

 

 

 

 

 

 

 

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 17:02

 

Właściwości fizyczne

Właściwości chemiczne

bezbarwny gaz

słaba zasada

gęstość 0,717 g/dm3

właściwości redukujące

temperatura wrzenia -33,3°C

palny

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza