Wskaż reakcję, która jest charakterystyczna dla alkoholi

Wybierz z zestawu reakcję chemiczną, która jest charakterystyczna dla alkoholi.

1. CH3CH2OH + Br2 → CH3CH2OBr + HBr

2. CH3CH2OH + NaOH → CH3CH2ONa + H2O

3. 2 CH3CH2OH + 2 Na → 2 CH3CH2ONa + H2

4. 2 CH3CH2OH + → 2 CH4 + O2

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 23:33

Odpowiedź: Reakcją charakterystyczną dla alkoholi jest reakcja otrzymywania alkoholanów (3).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza