Zbilansuj reakcję redoks dla cynku i jonów arsenowych

Uzgodnij poniższą reakcję redoks. Wskaż utleniacz i reduktor. Określ stopnień utlenienia atomów w cząsteczkach, dla których zaszła reakcja redoks.

 AsO43- + Zn + H+ → AsH3 + Zn2+ + H2O

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
31.01.2020 23:32

1.1.   Zapisanie reakcji połówkowych dla utleniacza i reduktora. W tym przykładzie utleniaczem jest AsO43- a reduktorem Zn

Zn → Zn2+

 AsO43- → AsH3

1.2.   Zbilansowanie reakcji połówkowych przez uzgodnienie atomów tlenu, wodoru oraz ładunku całkowitego

Zn → Zn2+ + 2e- |x4

 AsO43- + 11H+ + 8e- → AsH3 + 4H2O|x1

1.3.   Uzupełnienie współczynników reakcji redoks poprzez dodanie stronami reakcji połówkowych a następnie uproszczenie równania

 AsO43- + 4Zn + 11H+ → AsH3 + 4Zn2+ + 4H2O

1.4.   Arsen w AsO43- znajduje się na +5 stopniu utlenienia, natomiast jako AsH3 na -3 stopniu utlenienia. Pierwiastkowy cynk znajduje się na 0 stopniu utlenienia i przechodzi do +2 jako jon cynku.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: