Ustal współczynniki dla reakcji redoks między KIO3 i HI

Uzgodnij poniższą reakcję redoks, określ jaki to typ reakcji i wyjaśnij na czym polega. Wskaż utleniacz i reduktor. Określ stopnień utlenienia jodu w każdej cząsteczce.

KIO3 + HI + H2SO4 → I2 + K2SO4 + H2O       

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
31.01.2020 23:11

1.1.   Przedstawiona reakcja jest przykładem reakcji synproporcjonowania. Jest to reakcja typu redoks, w której dwie substancje posiadają ten sam atom na różnych stopniach utlenienia, dając w wyniku reakcji produkt o pośrednim stopniu utlenienia.

1.2.   Zapisanie reakcji połówkowych dla utleniacza i reduktora. W tym przypadku MnSO4 pełni funkcję reduktora, z kolei KMnO4 jest utleniaczem.

HI → I2

KIO3 → I2

1.3.   Zbilansowanie ilości pozostałych atomów niebędących tlenem lub wodorem w równaniach połówkowych.

 2HI → I2

2KIO3 + H2SO4 → I2 + K2SO4

1.4.    Uzgodnienie reakcji połówkowych pod względem ilości atomów tlenu, wodoru oraz całkowitego ładunku

 2HI → I2 + 2H+ + 2e- |x5

2KIO3 + H2SO4 + 10H+ + 10e- → I2 + K2SO4 + 6H2O |x1

1.5.   Uzupełnienie współczynników reakcji redoks poprzez dodanie stronami reakcji połówkowych a następnie uproszczenie równania

2KIO3 + 10HI + H2SO4 → 6I2 + K2SO4 + 6H2O

1.6.   W tej reakcji pierwiastkowy jodposiada 0 stopień utlenienia, KIO3 znajduje się na +5 stopniu utlenienia, zaś w jodowodorzejest na -1.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza