Oblicz zawartość tlenku węgla(II) w gazach spalinowych

Wiedząc, że w gazach spalinowych 7% objętościowych stanowi tlenek węgla(II) oblicz, ile moli tlenku węgla(II) znajduje się w 20 dm3 gazów spalinowych. Przyjmij, że pomiarów dokonano w warunkach normalnych. Wynik podaj z dokładnością do 3 liczb znaczących.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 23:52

Rozwiązanie:

Obliczamy jaką część objętości gazów spalinowych stanowi CO:

7% × 20 dm3 = 1,4 dm3

Ponieważ pomiarów dokonano w warunkach normalnych, 1 mol gazu zajmuje objętość 22,4 dm3, zatem:

1 mol – 22,4 dm3

x moli – 1,4 dm3

x = 0,0625 mola

 

Odpowiedź: W 20 dm3 gazów spalinowych znajduje się 0,0625 mola tlenku węgla (II).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: