Oblicz masę siarczku cynku, którą otrzymano w reakcji

Oblicz, ile gramów siarczku cynku otrzymano w wyniku reakcji 13g cynku i 12,8g siarki. Wskaż, którego z substratów użyto w nadmiarze. Przyjmij w obliczeniach masy atomowe: MS = 32u, MZn = 65u.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 15:37

Zapisanie równania reakcji syntezy siarczku cynku:

Zn + S → ZnS

Obliczamy liczbę moli każdego z substratów:

nS = 12,8/32 = 0,4 mola

nZn = 13/65 = 0,2 mola

Zgodnie ze stechiometrią reakcji wynika, że użyto w nadmiarze siarki. Obliczamy zatem masę otrzymanego siarczku cynku względem liczby moli cynku:

MZnS = 97 g/mol

1 mol Zn – 97 g ZnS

0,2 mola Zn – x g ZnS

x = 19,4 g ZnS

 

Odpowiedź: W wyniku reakcji nadmiaru siarki z cynkiem otrzymano 19,4 g siarczku cynku.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: