Wykaż, że siarkowodór jest słabym kwasem

Zapoznaj się ze schematem poniższego doświadczenia. Zapisz równania reakcji dla probówek, w których zaszła reakcja potwierdzająca, że siarkowodór jest słabym kwasem.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 17:39

Równanie reakcji w probówce I:

FeS + 2 HCl → H2S + FeCl2

Równanie reakcji w probówce II:

ZnS + H2SO4 → ZnSO4 + H2S

Równanie reakcji w probówce III:

K2S + 2 H2O → 2 KOH + H2S

Dla probówki III możemy zaobserwować zmianę zabarwienia roztworu na malinowy kolor.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: