Średnia arytmetyczna

Ania z trzech pierwszych testów uzyskała średni wynik 33 punkty. Ile punktów musi uzyskać z czwartego testu, aby średni wynik z testów wzrósł o 2 punkty?

Szkoła Podstawowa Matematyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Weronika Ekspert eSzkola.pl
12.01.2021 21:20

Wiemy, że Ania napisała 3 testy, oznaczmy je, jako A, B oraz C. Gdybyśmy chcieli obliczyć średnią z tych ocen, to wyglądałoby to tak:

\frac{A+B+C}{3}

Z treści zadania wiemy, że średnia ta wynosi 33 punkty:

\frac{A+B+C}{3} = 33 

Przekształćmy to równanie:

\frac{A+B+C}{3} = 33 /\cdot 3

A+B+C = 99

Oznaczmy wynik z czwartego testu, jako D. Wówczas średnia arytmetyczna wszystkich ocen wynosi:

\frac{A+B+C+D}{4} = \frac{99+D}{4}

Wynik średniej ma wzrosnąć o 2 punkty, czyli powinien wynosić 33+2=35. Stąd:

\frac{99+D}{4} = 35 / \cdot 4 

99 + D = 140
 

D = 41 

Odp.: Ania musi uzyskać z czwartego testu 41 punktów, aby jej średnia wzrosła o 2 punkty.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza