Połącz w pary, wykonując odpowiednie działania

Połącz liniami w pary takie liczby , żeby różnica między nimi była większa 250 i mniejsza niż 280.

Szkoła Podstawowa Matematyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Weronika Ekspert eSzkola.pl
11.01.2021 10:12

Aby rozwiązać to zadanie, musimy wykonać odpowiednie odejmowanie. Robimy to albo metodą prób i błędów, albo zastanawiamy się, jaką liczbę może sparować z daną, aby spełnione były powyższe warunki. Rozwiążemy to metodą drugą. 

Mamy dane liczby: 320, 90, 300, 50, 350, 27, 300, 273, 41, 2.

Chcemy, aby różnica między nimi była większa niż 250 i mniejsza niż 280. A zatem:

Mając liczbę 320, chcemy ją połączyć z liczbą z przedziału od 320 - 250 = 70 do 320 - 280 = 40, czyli przedziału liczb od 40 do 70, a zatem parujemy 320 z 50 (320 - 50 = 270).

Pozostały nam: 90, 300,  350, 27, 300, 273, 41, 2.

Mając liczbę 90, chcemy ją połączyć z liczbą z przedziału 90 + 250 = 340 do 90 + 280 = 370 (tutaj nie odejmujemy od 90, ponieważ otrzymalibyśmy liczbę ujemną), czyli przedziału liczb od 340 do 370, a zatem parujemy 90 z 350 (350 - 90 = 260).

Pozostały nam: 300, 27, 300, 273, 41, 2.

Mając liczbę 300, chcemy ją połączyć z liczbą z przedziału od 300 - 250 = 50, do 300 - 280 = 20, czyli przedziału liczb od 20 do 50, a zatem parujemy ją z 27 (300 - 27 = 263).

Widzimy, że mamy dwie liczby 300, a zatem drugą z nich łączymy z liczbą 41 (300 - 41 = 259).

Pozostały nam: 273 oraz 2. Sprawdzamy, czy spełniają warunki zadania: 273 - 2 = 271, tak.

 

 

Dzięki! 10
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (1)
Jylita5566
2021-03-16 20:13:01
Tak
Dzięki! 1
Odpowiedz

Rozwiąż również:

  • Wiedza