Rodzaje przymiotnika

Określ rodzaj przymiotnika.

 1. Wielką wycieczkę
 2. Pięknego domu
 3. Rozbitym lustrze
 4. Przezroczystymi bańkami
 5. Szkala misa
 6. Żółtymi gąbkami
 7. Rudych włosów
 8. Zielonym liściem
 9. Mądrzy naukowcy
 10. Brudnymi prosiętami

Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Joanna Ekspert eSzkola.pl
19.03.2020 11:00

Przymiotnik ma taki rodzaj, jak rzeczownik który określa. Natomiast aby rozpoznać rodzaj rzeczownika, należy najpierw znaleźć jego mianownik, a później zastanowić się jak mówimy – ten, ta, to np. ten mebel, ta pocztówka, to dziecko (w liczbie pojedynczej). Jeśli ten –rodzaj męski, jesli ta – rodzaj żeński, jeśli to – rodzaj nijaki. Te, ci np. te kobiety, ci mężczyźni (w liczbie mnogiej). Ci – męskoosobowy, te – niemęskoosobowy. Trzeba pamiętać, że przymiotnik w rodzaju męskoosobowym występuje tylko w przypadku rzeczowników rodzaju męskiego żywotnych, czyli nazywających ludzi.

 1. r. żeński (bo mianownik: wielka wycieczka, ta wielka wycieczka)
 2. r. męski (bo mianownik: piękny dom, ten piękny dom)
 3. r. nijaki (bo mianownik: rozbite lustro, to rozbite lustro)
 4. r. niemęskoosobowy (bo mianownik: przezroczyste bańki, te przezroczyste bańki)
 5. r. żeński (bo mianownik: szklana misa, ta szklana misa)
 6. r. niemęskoosowowy (bo mianownik: żółte gąbki, te żółte gąbki)
 7. r. niemęskoosobowy (bo mianownik: rude włosy, te rude włosy)
 8. r. męski (bo mianownik: zielony liść, ten zielony liść)
 9. r. męskoosobowy (bo mianownik: mądrzy naukowcy, ci mądrzy naukowcy)
  10. r. niemęskoosobowy (bo mianownik: brudne prosięta, te brudne prosięta)

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: