Jakie to głoski?

Określ, do jakich typów należą podane głoski:

 1. a
 2. d
 3. t
 4. ć
 5. m
 6. j
 7. fi
 8. ę
 9. l

Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Joanna Ekspert eSzkola.pl
30.03.2020 12:16

Głoski dźwięczne to takie, przy których wymawianiu struny głosowe są napięte, a bezdźwięczne to takie, w których struny są rozluźnione. Wszystkie samogłoski są dźwięczne.
Głoski dźwięczne to np.: b, bi, d, di, g, gi,  w, wi, z, zi, ż, h, hi, dz, dź, dż, m, mi, n, ni, r, ri, ł, l, li, j, a, ą, e, ę, u, ó, o, y.

Głoski miękkie to wszystkie spółgłoski ze zmiękczeniami z kreseczką lub przez i oraz głoska j. Reszta spółgłosek to spółgłoski twarde. Samogłoski nie są ani twarde ani miękkie.
Głoski twarde to np.: b,c,d, f,g, h, ch, k,l,ł,m,n,p,r,s,t,w,z,ż,rz,cz,dz,dż,sz. Głoski miękkie to np.: ć, ci, ń, ni,ś, si,ź, zi, dź, dzi, ni, mi, fi, pi, bi, gi,wi, gi, j.

Głoski ustne to takie, w których powietrze przechodzi przez usta, gdy się je wymawia, natomiast nosowe to takie, w których powietrze przechodzi wówczas przez nos. Głoski ustne to np. : a,e,i,o, u, ó, y, b, bi, c, ć, ci, d, di, f, fi, g, gi, h, hi, ch, chi, j, k, ki, l, li,ł, p, pi, r, ri, s, si, ś, t, ti, w, wi, z, zi, ź, ż, żi. Głoski nosowe to: ą, ę, m, mi, n, ni, ń.

Samogłoski to: a, ą, e, ę, i, o, u, ó, y. Spółgłoski to wszystkie pozostałe, wraz z wszystkimi dwuznakami i zmiękczeniami przez kreseczkę lub literę i.

 1. samogłoska, ustna, dźwięczna
 2. spółgłoska, ustna, dźwięczna, twarda
 3. spółgłoska, ustna, bezdźwięczna, twarda
 4. spółgłoska, ustna, bezdźwięczna, miękka
 5. spółgłoska, ustna, dźwięczna, twarda
 6. spółgłoska, nosowa, dźwięczna, twarda
 7. spółgłoska, ustna, dźwięczna, miękka
 8. spółgłoska, ustna, bezdźwięczna, miękka
 9. samogłoska, nosowa, dźwięczna

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

 • Wiedza