Policz litery i głoski.

Policz litery i głoski w wyrazach.

1.krzesło
2.stół
3.Szczebrzeszyn
4.rzeka
5 lis
6.pudełko
7.Krzysztof
8.cisza
9.garść
10.dzień

Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Joanna Ekspert eSzkola.pl
19.03.2020 10:52

Literą jest to, co zapisujemy, a głoską to, co wymawiamy. Np. wyraz kosz ma 4 litery (k-o-s-z) i 3 głoski (k-o-sz), ponieważ dwuznaki, jak "sz" wymawiamy jako jeden dźwięk. Gdy mamy do czynienia ze zmiękczeniem przez literę „i”, to w przypadku, gdy po „i” mamy spółgłoskę, to zmiękczenie zaznaczamy jako dwie głoski (np. słowo „zima”: z-i-m-a, gdyż po „i” spółgłoska „m”) , a gdy po „i” mamy samogłoskę, to jako jedną głoskę (np. słowo „ziarno”: zi-a-r-n-o), gdyż po „i” mamy samogłoskę a).

 1. 7 liter (k-r-z-e-s-ł-o), 6 głosek (k-rz-e-s-ł-o)
 2. 4 litery (s-t-ó-ł), 4 głoski (s-t-ó-ł)
 3. 13 liter (S-z-c-z-e-b-r-z-e-s-z-y-n), 9 głosek (Sz-cz-e-b-rz-e-sz-y-n)
 4. 5 liter (r-z-e-k-a), 4 głoski (rz-e-k-a)
 5. 3 litery (l-i-s), 2 głoski (l-i-s, zmiękczenie i występuje przed spółgłoską s)
 6. 7 liter (p-u-d-e-ł-k-o), 7 głosek (p-u-d-e-ł-k-o)
 7. 9 liter (K-r-z-y-s-z-t-o-f), 7 głosek (K-rz-y-sz-t-o-f)
 8. 5 liter (c-i-s-z-a), 4 głoski (c-i-sz-a, zmiękczenie i występuje przez spółgłoską s)
 9. 5 liter (g-a-r-ś-ć), 5 głosek (g-a-r-ś-ć)
 10. 5 liter (d-z-i-e-ń), 3 głoski (dzi-e-ń, zmiękczenie i występuje przed samogłoską e)

Dzięki! 6
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (1)
Lena
2022-09-15 12:35:20
Ala ma 6 lat chodzi bo zerówki i ludu sapać ma duży dom
Dzięki! 0
Odpowiedz

Rozwiąż również:

 • Wiedza