Twóczość Adama Mickiewicza

Których utworów nie napisał Adam Mickiewicz?

Grażyna,Treny, Król Lear, Makbet, Sonety krymskie, Pan Tadeusz, Lalka, Monachomachia

Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Natalia Ekspert eSzkola.pl
03.06.2020 21:56

Treny napisał Jan Kochanowski, Króla Lear i Makbeta stworzył William Szekspir, zaś Lalkę Bolsław Prus. Monachomachię napisał Ignacy Krasicki. 

Adam Mickiewicz jest autorem Grażyny, Sonetów Krymskich i Pana Tadeusza

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: