Zjazd gnieźnieński

Uzupełnij zdania dotyczące zjazdu gnieźnieńskiego.

1. Zjazd gnieźnieński miał miejsce w __ roku.

2. Wziął w nim udział książę Polski ____ oraz Święty Cesarz Rzymski _____.

3. Cesarz przybył do Gniezna między innymi po to, aby odwiedzić grób biskupa ____, który zginął podczas misji chrystianizacyjnej wśród Prusów.

4. Podczas zjadzu cesarz być może dał pośrednio do zrozumienia, że zamierzał uczynić polskiego księcia władcą jednej z czterech prowincji chrześcijańskiego imperium - ____.

5. Podczas zjazdu polski książę otrzymał od cesarza włócznię św. ____.

6. O zjeździe w Gnieźnie pisał między innymi niemiecki kronikarz ____ z Merseburga.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
04.04.2020 15:17

1. Zjazd gnieźnieński miał miejsce w 1000 roku.

2. Wziął w nim udział książę Polski Bolesław Chrobry oraz Święty Cesarz Rzymski Otton III.

3. Cesarz przybył do Gniezna między innymi po to, aby odwiedzić grób biskupa Wojciecha, który zginął podczas misji chrystianizacyjnej wśród Prusów.

4. Podczas zjazdu cesarz być może dał pośrednio do zrozumienia, że zamierzał uczynić polskiego księcia władcą jednej z czterech prowincji chrześcijańskiego imperium - Słowiańszczyzny.

5. Podczas zjazdu polski książę otrzymał od cesarza włócznię św. Maurycego.

6. O zjeździe w Gnieźnie pisał między innymi niemiecki kronikarz Thietmar z Merseburga.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: