Rodzaje sejmów w I Rzeczypospolitej

Wymień rodzaje sejmów, jakie występowały w I Rzeczypospolitej.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
04.11.2020 21:18

- Sejm walny (sejm ogólnopaństwowy; składał się z trzech stanów sejmujących: króla, senatorów i posłów)

- Sejmy prowincjonalne (sejmy obradujące w prowincjach – małopolskiej lub wielkopolskiej)

- Sejm konwokacyjny (sejm, na którym przygotowywano obrady przyszłego sejmu elekcyjnego; pierwszy sejm konwokacyjny odbył się w 1573 roku, po śmierci Zygmunta Augusta)

- Sejm elekcyjny (wybierano na nim nowego króla)

- Sejm koronacyjny (sejm poprzedzający koronację królewską; król zaprzysięgał na nim artykuły henrykowskie i pacta conventa)

- Sejm obozowy (obradował w czasie pospolitego ruszenia)

Dzięki! 4
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza