Wskaż na jakich obszarach może dojść do wymienionych poniżej procesów kształtujących powierzchnię Ziemi oraz krótko je opisz.

1. Abrazja

2. Detrakcja

3. Kaptaż

4. Sufozja

5. Deflacja

 

 

A. obszary pokryte lądolodem

B. pustynie

C. wybrzeże morskie

D. asymetryczne grzbiety górskie

E. strefa podziemna

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
09.10.2022 16:55

Odpowiedź:

1. Abrazja - C. wybrzeże morskie - proces erozyjny polegający na niszczeniu brzegów lądowych na styku z dużymi akwenami (np. morzami) przez czynniki takie jak ruch postępowy (prądy) i falowy wody morskiej oraz działanie erozyjne piasku i żwiru niesionego przez fale.

2. Detrakcja - A. obszary pokryte lądolodem - proces wyrywania i wydzierania z podłoża dużych okruchów oraz bloków skalnych przez mechaniczną działalność lodowców.

3. Kaptaż - D. asymetryczne grzbiety górskie - proces polegający na przechwyceniu wód w górnym odcinku rzeki słabiej erodującej (o mniejszym spadku) przez rzekę aktywniejszą, wskutek powodowanej przez nią silniejszej erozji wstecznej. Prowadzi to do przecięcia wododziału i powstania przełomu rzecznego.

4. Sufozja - E. strefa podziemna - proces polegający na mechanicznym lub chemicznym wypłukiwaniu drobnych cząstek gleby lub skał przez wodę opadową infiltrującą w głąb ziemi oraz wody podziemne, co prowadzi do tworzenia się podziemnych szczelin i korytarzy, które w efekcie mogą prowadzić do zapadania się terenu.

5. Deflacja - B. pustynie - proces polegający na wywiewaniu przez wiatr drobnego materiału skalnego w postaci piasku lub pyłu, co powoduje stopniowe obniżanie się i przekształcanie narażonego na ten proces obszaru. Tworzą się wówczas charakterystyczne formy, takie jak misy, ostańce czy bruki deflacyjne.

Dzięki! 3
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza