Gleby występujące w Polsce

Wymień typy gleb występujące w Polsce.

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
23.01.2022 11:20

W Polsce wyróżniamy 30 typów gleb wydzielone w ramach 9 rzędów i są to:

- gleby inicjalne

- rankery

- rędziny właściwe

- mady właściwe

- gleby deluwialne właściwe

- arenosole

- regosole

- gleby brunatne

- rędziny brunatne

- mady brunatne

- gleby ochrowe

- gleby rdzawe

- gleby bielicowe

- gleby płowe

- czarnoziemy

- czarne ziemie

- rędziny czarnoziemne

- mady czarnoziemne

- gleby deluwialne czarnoziemne

- gleby murszowate

- gleby szare

- wertisole

- gleby gruntowo-glejowe

- gleby opadowo-glejowe

- gleby torfowe

- gleby limnowe

- gleby murszowe

- gleby ściółkowe

- gleby kulturoziemne

- gleby technogeniczne

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza