Wody morskie

Odpowiedz na poniższe pytania dotyczące obszaru Polski przedstawionego na rycinie.

a) Podaj nazwy własne akwenów oznaczonych na rycinie cyframi I, II

b) Podaj nazwy wysp zaznaczonych na rycinie literami A, B

c) Nazwij rodzaje wód morskich zaznaczonych na rycinie cyframi 1, 2, 3

d) Podaj nazwę cieśniny oddzielającej wyspy oznaczone na rycinie literami A, B

Fragment północno-zachodniego obszaru Polski_Wody morskie

Ryc. Fragment północno-zachodniego obszaru Polski

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
21.11.2020 10:51

Odpowiedzi na pytania:

a) I - Zatoka Pomorska (część M. Bałtyckiego), II - Zalew Szczeciński

b) A - Uznam, B - Wolin

c) 1 - morskie wody wewnętrzne, 2 - morze terytorialne, 3 - wyłączna strefa ekonomiczna/morski pas przyległy/strefa przyległa

d) cieśnina Świny

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza