Organizacje międzynarodowe

Przyporządkuj skróty organizacji międzynarodowych do podanych w tabeli państw. Ponadto wskaż główne cele tych organizacji, korzystając z listy wymienionej poniżej (jeden z podanych poniżej celów pasuje do więcej, niż jednej organizacji).

 

Skróty organizacji międzynarodowych

UE, NATO, EFTA, NAFTA, OPEC, LPA, UA

 

Cele główne organizacji międzynarodowych:

  • zacieśnianie współpracy politycznej, społecznej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej państw powiązanych wspólnotą języka, historii i religii
  • współpraca mająca na celu stworzenie strefy wolnego handlu
  • sojusz wojskowy zapewniający wspólne bezpieczeństwo międzynarodowe państw członkowskich
  • współpraca na wielu płaszczyznach, mająca na celu m. in. ścisłą integrację polityczną na arenie międzynarodowej, wyrównanie rozwoju gospodarczego, stworzenie wspólnoty obywateli i ich swobodny przepływ pomiędzy państwami członkowskimi oraz polepszenie standardów życia
  • promocja demokracji, walka z korupcją i biedą, działanie na rzecz zaprzestania konfliktów na kontynencie oraz wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego
  • organizacja krajów eksportujących ropę naftową

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
02.03.2020 15:34
Nazwa państwa Skrót organizacji, do której państwo należy Cel główny organizacji
RPA UA promocja demokracji, walka z korupcją i biedą, działanie na rzecz zaprzestania konfliktów na kontynencie oraz wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego
Ekwador OPEC organizacja krajów eksportujących ropę naftową
Cypr UE współpraca na wielu płaszczyznach, mająca na celu m. in. ścisłą integrację polityczną na arenie międzynarodowej, wyrównanie rozwoju gospodarczego, stworzenie wspólnoty obywateli i ich swobodny przepływ pomiędzy państwami członkowskimi oraz polepszenie standardów życia
Turcja NATO sojusz wojskowy zapewniający wspólne bezpieczeństwo międzynarodowe państw członkowskich
Meksyk NAFTA współpraca mająca na celu stworzenie strefy wolnego handlu
Liechtenstein EFTA współpraca mająca na celu stworzenie strefy wolnego handlu
Jordania LPA
zacieśnianie współpracy politycznej, społecznej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej państw powiązanych wspólnotą języka, historii i religii
Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza