Nazwij izolinie

Nazwij linie na mapie łaczące punkty o jednakowej:

A. wysokości bezwzględnej

B. wielkości opadów atmosferycznych

C. wartości ciśnienia atmosferycznego

D. odległości czasowej od danego miejsca

E. głębokości zbiorników wodnych

F. wartości temperatury powietrza

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Patryk Ekspert eSzkola.pl
05.04.2020 13:33

A. Izohipsy

B. Izohiety

C. Izobary

D. Izochrony

E. Izobaty

F. Izotermy

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: