Hodowla zwierząt gospodarskich w Polsce

Na mapie literami A-D zaznaczono obszary, które charakteryzują się bardzo wysoką liczbą pogłowia zwierząt gospodarskich, tj. trzoda chlewna, owce, drób, bydło. Przyporządkuj wymienione rodzaje zwierząt do obszaru, na którym są one licznie hodowane.

Rys. Obszary hodowli wybranych zwierząt gospodarskich w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie PSR 2010 (GUS BDL)

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
24.05.2020 12:03

A - bydło

B - drób

C - trzoda chlewna

D - owce

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza