Funkcje lasu

Podaj przyrodnicze i pozaprzyrodnicze funkcje pełnione przez lasy.

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
24.10.2020 11:25

Lasy, jako bardzo ważny komponent środowiska naturalnego, pełnią kilka ważnych funkcji, do których zaliczają się:

a) funkcje przyrodnicze

- przeciwdziałanie erozji gleb

- ochrona różnorodności biologicznej

- oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń gazowych i pyłowych

- dostarczanie tlenu

- żywieniowa (dla zwierząt oraz ludzi)

- utrzymywanie retencji wodnej i regulacja obiegu wody w środowisku

- miejsce bytowania organizmów żywych

- tworzenie krajobrazu naturalnego

- łagodzenie klimatu i niektórych zjawisk pogodowych

 

b) funkcje pozaprzyrodnicze

- rekreacyjno-zdrowotna

- ekonomiczna (związana z pozyskiwaniem drewna na cele budowlane, czy energetyczne)

- tłumienie hałasu

- naukowo-edukacyjna

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza