Działalność lądolodów i lodowców

Wskaż, które spośród wymienionych form związane są z akumulacyjną, a które z erozyjną działalnością lądolodów i lodowców górskich. Scharakteryzuj krótko każdą z form.

morena czołowa, sandr, rynna polodowcowa, pradolina, oz

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
26.09.2020 17:38

Wśród akumulacyjnych form wyróżniamy:

- morenę czołową - jest to wzgórze lub ciąg wzgórz uformowanych przed czołem lądolodu w trakcie chwilowej jego stagnacji. Mogą powstać w wyniku wyciśnięcia lub wypchnięcia osadów podłoża lub w wyniku akumulacji materiału skalnego z wnętrza topniejącego lądolodu.

- sandr - tworzą go rozległe, piaszczysto-żwirowe stożki napływowe formowane w wyniku depozycji drobnego materiału skalnego przez wody roztopowe wypływające na przedpole lądolodu.

- oz - długie, wąskie i kręte piaszczysto-żwirowe wyniesienia w postaci pagórków o wysokości najczęściej kilku lub kilunastu metrów. Zostały uformowane przez wody roztopowe płynące pod lądolodem, w jego szczelinach lub na jego powierzchni.

 

Wśród erozyjnych form wyróżniamy:

- rynnę polodowcową - wąskie i bardzo długie wcięcia lub zagłębienia, o stosunkowo stromych zboczach i nierównomiernym dnie, które powstały w wyniku żłobienia terenu przez wody z topniejącego lądolodu. Po jego ustąpieniu były najczęściej wypełnione tzw. martwym lodem (bryłami lodu), co zapobiegło jego zasypaniu przez materiał skalny niesiony przez wody roztopowe.

- pradolinę - szerokie obniżenie terenu o płaskim dnie, powstałe w fazie deglacjacji lądolodu na jego przedpolu, w wyniku wód z topniejącego lodu tworzących rzeki o szerokim korycie. Rzeki te miały bieg równoległy do czoła lądolodu.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza