Czynniki klimatotwórcze

Wymień kilka znanych Ci czynników klimatotwórczych.

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Patryk Ekspert eSzkola.pl
24.09.2020 16:24

Czynniki klimatotwórcze są to elementy, które wpływają na proces kształtowania się klimatu w danym miejscu - wypadkowa wszystkich współistniejących czynników decyduje o określonym typie klimatu. Do podstawowych czynników zaliczamy:

  1. szerokość geograficzna – wpływa na kąt padania promieni słonecznych, co ma z kolei duży wpływ na temperaturę powietrza,

  2. rozkład lądów i oceanów – nierównomierne nagrzewanie się wody i lądów wpływa na wielkość i rozkład opadów atmosferycznych, co prowadzi do zróżnicowania temperatury i wilgotności powietrza,

  3. prądy morskie – ich obecność wpływa na wilgotność i temperaturę (może ją podnosić lub obniżać) powietrza,

  4. położenie na określonej wysokości (m n.p.m.) – wpływa na temperaturę powietrza, wielkość opadów i ciśnienie atmosferyczne (w wyższych partiach jest zazwyczaj chłodniej, natomiast ciśnienie atmosferyczne jest niższe),

  5. rzeźba terenu – umożliwia lub blokuje przepływ mas powietrza, wpływając tym samym na temperaturę i czystość powietrza oraz wielkość opadów,

  6. szata roślinna – poprzez magazynowanie i transpirację wody wpływa na wilgotność powietrza,

  7. działalność człowieka – zagospodarowanie i użytkowanie przestrzeni, a także emisja różnych substancji do środowiska powoduje globalne zmiany warunków klimatycznych.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: