Okres, częstotliwość i częstość kołowa drgań

Oblicz okres, częstotliwość i częstość kołową drgań klocka umieszczonego na sprężynie, jeżeli drgania tej sprężyny powtarzają się co 2s.

Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
19.05.2020 08:18

Dane i szukane z zadania:

t=2s

f=?

 \omega =?

Z treści zadania wynika, że skoro klocek ze sprężyną co 2 s powtarza swój ruch to:

t=T

czas t będzie równy okresowi T. Pamiętając, że częstotliwość jest odwrotnością okresu to mamy:

f= \frac{1}{T}

podstawiamy dane z zadania:

f= \frac{1}{2s}

f=0,5Hz

Częstość kołową wyznaczymy ze wzoru:

 \omega = \frac{2 \pi }{T}

 \omega = \frac{2*3,14}{2s}

 \omega =3,14 \frac{1}{s}

Odp. Częstość kołowa drgań wynosi 3,14 1/s, okres 2s a częstotliwość 0,5Hz.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza