siła działająca na ciało

Na ciało o masie 20 kg działa siła, która w ciągu minuty spowodowała zmianę prędkości z 40 m/s do 100 m/s. Oblicz siłę działającą na ciało, tarcie można pominąć.

Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
14.04.2020 20:25

Dane i szukane z zadania:

F=?

m=20kg

t=1min=60s

v_1=40 \frac{m}{s}

v_2=100 \frac{m}{s}

Obliczamy przyspieszenie ciała

a= \frac{v_2-v_1}{t}

a= \frac{100 \frac{m}{s} -40 \frac{m}{s} }{60s}

a= \frac{60 \frac{m}{s}  }{60s}

a= 1\frac{m}{s^2}

Mając przyspieszenie możemy policzyć działającą siłę z drugiej zasady dynamiki Newtona

F=am

F=20kg*1 \frac{m}{s^2}

F=20N

Odp. Siła działająca na ciało wynosi 20 N

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza