Energia mechaniczna

pocisk o masie m = 10 kg wystrzelono pionowo w gore z predkoscia poczatkowa v0= 5m/s.
Podac wartosci:
a) energii calkowita dla 1/2 H max
b) energii kinetycznej i energii potencjalnej
dla h = 1/2 H max, gdzie H max to wysokosc maksymalnego wychylenia

Studia Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Damian Ekspert eSzkola.pl
11.04.2021 19:26

Energia całkowita nie ulegnie zmianie w ciągu trwania ruchu i będzie wynosić: E_c=\frac{1}{2}m\cdot v_0^2=125J

Dla H=\frac{H_{max}}{2} energia potencjalna przyjmie połowę swojej maksymalnej wartości, która jest zarazem energią całkowitą, stąd wtedy:

E_k=E_p=E_c/2=62.5J

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: