Zapisz równanie reakcji otrzymywania siarkowodoru w oparciu o podaną informację

W skali laboratoryjnej siarkowodór można otrzymać przez wypieranie siarkowodoru z jego soli, np. siarczku żelaza(II) przez mocniejszy kwas. Gazowy siarkowodór spala się przy dostatecznym dopływie tlenu do tlenku siarki(IV) i pary wodnej, jednak przy ograniczonej ilości tlenu powstaje siarka i para wodna.

Zapisz równania reakcji w formie cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania siarkowodoru w laboratorium, oraz jego spalania w przypadku gdy dostęp tlenu jest ograniczony - podaj stopnie utlenienia siarki przed i po reakcji.

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 12:40

Zapisz równania reakcji w formie cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania siarkowodoru w laboratorium, oraz jego spalania w przypadku gdy dostęp tlenu jest ograniczony - podaj stopnie utlenienia siarki przed i po reakcji.

Równanie reakcji otrzymywania siarkowodoru:

FeS + 2 HCl → FeCl2 + H2S

Równanie reakcji spalania H2S w przypadku gdy dostęp tlenu jest ograniczony:

2 H2S + O2 → 2 S + 2 H2O

Dzięki! 5
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza