Zapisz wzór związku X oraz równania reakcji

Zapoznaj się z charakterystyką właściwości chemicznych substancji X. Następnie zapisz wzór półstrukturalny tego związku oraz reakcje 1-3, o których mowa w tekście.

Związek X daje pozytywny wynik w próbie Tollensa (1). W reakcji z węglanem sodu powoduje wydzielenie bezbarwnego i bezwonnego gazu (2), który powoduje zmętnienie wody wapiennej (3).

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
15.06.2020 14:59

Związkiem X jest kwas mrówkowy (HCOOH).

Równanie reakcji numer 1:

HCOOH + Ag2O → 2 Ag + CO2 + H2O

Równanie reakcji numer 2:

Na2CO3 + HCOOH → 2 HCOONa + CO2 + H2O

Równanie reakcji numer 3:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza