Wskaż zdania fałszywe

Poniżej zebrano kilka stwierdzeń dotyczących właściwości litowców. Wskaż te zdania, które są fałszywe:

1. Litowce w tlenkach znajdują się na +1 stopniu utlenienia, natomiast w wodorkach na -1

2. Litowce w reakcji z wodą z wodą tworzą obok roztworu zasady gazowy wodór

3. Charakter zasadowy wodorotlenków litowców maleje ze wzrostem promienia atomowego

4. Reaktywność litowców rośnie ze wzrostem liczby atomowej

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 11:14

Fałszywe stwierdzenia to:

1. Litowce w tlenkach znajdują się na +1 stopniu utlenienia, natomiast w wodorkach na -1

3. Charakter zasadowy wodorotlenków litowców maleje ze wzrostem promienia atomowego

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza