Uzgodnij reakcję redoks dla NaNO2 i jodku potasu

Uzgodnij poniższą reakcję redoks. Wskaż utleniacz i reduktor. Określ stopnień utlenienia azotu i jodu w każdej cząsteczce. Czy w tej reakcji zmienia się stopień utlenienia siarki?

 NaNO2 + KI + H2SO4 → I2 + NO + Na2SO4 + K2SO4 + H2O

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
31.01.2020 23:24

1.1.   Zapisanie reakcji połówkowych dla utleniacza i reduktora. W tym przykładzie utleniaczem jest NaNO2 a reduktorem KI

KI → I2 

NaNO2 → NO

1.2.   Uzgodnienie atomów jodu, azotu i siarki po obu stronach równań połówkowych

2KI + H2SO4 → I2 + K2SO4

2NaNO2 + H2SO4 → 2NO + Na2SO4

1.3.    Zbilansowanie reakcji połówkowych przez uzgodnienie atomów tlenu, wodoru oraz ładunku całkowitego

2KI + H2SO4 → I2 + K2SO4 + 2H+ + 2e- |x1

2NaNO2 + H2SO4 + 2H+ + 2e- → 2NO + Na2SO4 + 2H2O |x1

1.4.   Uzupełnienie współczynników reakcji redoks poprzez dodanie stronami reakcji połówkowych a następnie uproszczenie równania

2NaNO2 + 2KI + 2H2SO4 → I2 + 2NO + Na2SO4 + K2SO4 + 2H2O  

1.5.   Pierwiastkowy jod znajduje się na 0 stopniu utlenienia, natomiast jako jodek potasu na -1 stopniu utlenienia. W NaNO2 azot znajduje się na +3 stopniu utlenienia i przechodzi do +2 w NO. Stopień utlenienia siarki nie uległ zmianie w tej reakcji i pozostał na +6.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza