Oblicz objętość etanolu, jaką otrzymamy w wyniku fermentacji glukozy

Oblicz, jaką objętość etanolu o gęstości d = 789300 g/m3 otrzymamy w wyniku fermentacji enzymatycznej 360 g glukozy zakładając, że proces zachodzi ze 100% wydajnością. Wynik podaj w dm3.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
15.06.2020 14:36

Zapisujemy równanie reakcji fermentacji glukozy do alkoholu:

C6H12O6 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2

Z równania reakcji wynika, że z 1 mola glukozy otrzymujemy 2 mole alkoholu. Obliczamy masę etanolu, która powstanie w reakcji (masa molowa 46 g/mol):

180 g glukozy - 2×46g etanolu

360 g glukozy – x g etanolu

x = 184 g etanolu

Obliczamy, jaka objętość etanolu powstała w reakcji. Należy pamiętać o zamianie jednostek gęstości:

V = m/d = 184/789,3 = 0,233 dm3

Odpowiedź: W wyniku fermentacji glukozy otrzymamy 0,233 dm3 etanolu.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza