Ruchomość głowy u ssaków

Ssaki mogą wykonywać głową dość szeroki zakres ruchów - ruchy pionowe (potakujące) oraz kręcenie (przeczące). Wymień elementy budowy szkieletu, które to umożliwiają.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Agata Ekspert eSzkola.pl
05.05.2020 11:14

Ruchy potakujące głowy ssaków są możliwe, dzięki obecności dwóch kłykci potylicznych - są połączeniem między czaszką a pierwszym kręgiem szyjnym. Kręcenie głową w prawo i w lewo jest możliwe dzięki specyficznemu połączeniu między pierwszym i drugim kręgiem szyjnym - dźwigaczem i obrotnikiem.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)