Różnice w budowie mózgu ryb chrzęstno- i kostnoszkieletowych

Na mózg ryb składają się śródmózgowie, międzymózgowie i kresomózgowie. Ryby chrzęstnoszkieletowe mają bardzo silnie rozwinięte kresomózgowie, natomiast ryby kostnoszkieletowe śródmózgowie. Wiedząc to, określ, która z wymienionych grup posiada lepszy wzrok, a która lepszy węch.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
04.05.2020 13:15

Opuszki węchowe, które odpowiadają za interpretowanie wrażeń węchowych, są częścią kresomózgowia, dlatego też ryby chrzęstnoszkieletowe mają znacznie czulszy zmysł węchu. Ośrodek wzroku natomiast zlokalizowany jest w śródmózgowiu, co oznacza, że to ryby kostnoszkieletowe mają lepszy wzrok.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza