Redukcja nadtlenku wodoru

Zaplanuj doświadczenie wykrywające obecność katalazy, enzymu redukującego nadtlenek wodoru, w komórkach drobnoustrojów.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
09.04.2020 09:27

Reakcja przeprowadzana przez katalazę ma postać:

2H2O2 → 2H2O + O2

Jej efektem wizualnym jest wydzielanie się bezbarwnego, bezwonnego gazu tj. tlenu. W celu wykrycia katalazy w komórkach drobnoustrojów wystarczy skropić badaną kolonię komórek roztworem nadtlenku wodoru - jeśli enzym jest obecny, nastąpi widoczne wydzielanie się pęcherzyków gazu na jej powierzchni.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza