Procesy anaboliczne a kataboliczne

Metabolizm jest ogółem procesów życiowych, zachodzących w komórkach organizmów żywych. Można je podzielić na procesy anaboliczne oraz kataboliczne. Poniżej podano kilka przykładów procesów komórkowych, które z nich są anaboliczne, a które kataboliczne? Pogrupuj.

fermentacja mlekowa, fotosynteza, hydroliza glikogenu, hydroliza skrobi, translacja, oddychanie tlenowe, replikacja DNA, synteza hemoglobiny

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
02.04.2020 18:21

Procesy anaboliczne to procesy polegające na syntezie związków organicznych i zmagazynowania w nich enegrii (endoenergetyczne). Podczas procesów katabolicznych następuje uwolnienie energii wiązań chemicznych i rozpad cząsteczek (egzoenergetyczne). 

Procesy anaboliczne to:

fotosynteza, translacja, replikacja DNA, synteza hemoglobiny - każdy z tych procesów prowadzi do powstania kolejno: cukrów, białka, DNA, hemoglobiny

Procesy kataboliczne to:

fermentacja octowa, hydroliza glikogenu, hydroliza skrobi, oddychanie tlenowe - podczas każdego z tych procesów dochodzi do rozpadu kolejno: cukrów, glikogenu, skrobi, glukozy

Dzięki! 4
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: