Lokalizacja tarlisk

Tarło ryb tj. gody odbywają się w określonych miejscach zwanych tarliskami. Zdarza się, że są one znacznie oddalone od miejsc normalnego bytowania danych gatunków ryb. Niektóre gatunki wędrują z mórz do rzek lub też odwrotnie z rzek do mórz. Podaj, które z nich to ryby anadromiczne, a które katadromiczne i wymień po jednym przykładzie.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
04.05.2020 14:53

Ryby anadromiczne to ryby wędrujące ze stałych siedlisk morskich w górę rzek (np. łosoś, jesiotr). Ryby katadromiczne wędrują na tarło z rzecznym siedlisk w stronę mórz (np. węgorz).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza